پمپ های هیدرولیک دستگاه های برش لوله

پمپ های هیدرولیک دستگاه های برش لوله

پمپ هیدرولیک دستگاه برش

همانطور که از نام این محصول پیداست این محصول برای کار با دستگاه برش هیدرولیک استفاده می شود.

این محصول دارای سه مدل زیر است:

  • DHP18E با الکتروموتور 11 کیلو وات

  • DHP18Pبا موتور 18 اسب پترول

  • DHP19D با موتو 19 اسب دیزلی