نصب داخل لوله

دستگاه بیولر
دستگاه بیولر
بولر
دستگاه پخ زن mf6

مجموعه دستگاههای پخ زن لوله DWT در آماده سازی لوله ها جهت جوشکاری منجر به آسان شدن کارها در تعمیرگاه و پای کار می گردد.

دستگاهها با مکانیزم نصب آسان داخل و یا خارج از لوله و بهره برداری توسط یک اپراتور و باردهی دستی و استفاده از 2 یا چند تیغه قابل استفاده می باشند.

سرعت دستگاه قابل تنظیم و وابسته به جنس ، قطر و ضخامت لوله می باشد.

 

دستگاه پخ زن لوله مدل MF2iw

دستگاه پخ زن لوله مدل MF2iw

Clamping Range ID-ID: 0,433 – 0,866″ (11-22 mm)

Working Range ID-OD: 0,433 – 1,102″ (11-28 mm)

دانلود کاتالوگ
دستگاه پخ زن لوله مدل MF3iw

دستگاه پخ زن لوله مدل MF3iw

Clamping Range ID-ID: 0,984 – 3,779″ (25-96 mm)

Working Range ID-OD: 0,984 – 4,488″ (25-114 mm)

دانلود کاتالوگ
دستگاه پخ زن لوله مدل MF3i

دستگاه پخ زن لوله مدل MF3i

Clamping Range ID-ID: 1,574-5,984″ (40-152 mm)

Working Range ID-OD: 1,063-6,614″ (27-168 mm)

دانلود کاتالوگ
دستگاه پخ زن لوله مدل MF4iw

دستگاه پخ زن لوله مدل MF4iw

Clamping Range ID-ID: 0,984 – 3,779″ (25-96 mm)

Working Range ID-OD: 0,984 – 4,488″ (25-114 mm)

دانلود کاتالوگ
دستگاه پخ زن لوله مدل MF5i

دستگاه پخ زن لوله مدل MF5i

Clamping Range ID-ID: 3,94-12,598″(100-320mm)

Working Range ID-OD: 3,94-13,070″(100-332mm)

دانلود کاتالوگ
دستگاه پخ زن لوله مدل MF6i-50

دستگاه پخ زن لوله مدل MF6i-50

Clamping Range ID-ID:11,02-27,60″ (280-700mm)

Working Range ID-OD:11,02-27,99″ (280-711mm)

 

دانلود کاتالوگ