نصب بیرون لوله

دستگاه پخ زن
پخ زن
بیولر
دستگاه پخ زنی mf3

پخ زن لوله قابل حمل

تمامی دستگاهها برای کارهای تعمیراتی دیگهای بخار و آماده سازی نهائی لوله های فین دار همچنین قطعات فشار قوی دیگ بخار و لوله های تکی استفاده می شود.

سرعت بالای کار و آماده سازی سریع جهت استفاده منجر به تولید و تعمیر مقرون به صرفه دیگهای بخار می گردد.

 

دانلود کاتالوگ

دستگاه پخ زن لوله MF3-R

Clamping Range OD-OD: 0,47-1,75″ (12-44,5 mm)

Working Range ID-OD: 0,35-1,75″ (9-44,5 mm)

دانلود کاتالوگ

دستگاه پخ زن لوله MF3-R

Clamping Range OD-OD: 1,74-3,5″ (48,3-88,9mm)

Working Range ID-OD: 1,18-3,5″ (30-88,9mm)

دانلود کاتالوگ
دستگاه پخ زن لوله MF4

دستگاه پخ زن لوله MF4

Clamping Range OD-OD: 1,50 – 5,33″ (38-133 mm)

Working Range ID-OD: 0,94 – 5,33″ (25-133 mm)

دانلود کاتالوگ
دستگاه پخ زن لوله MF3-25

دستگاه پخ زن لوله MF3-25

Clamping Range OD-OD: 0,79 – 2,5″ (20-63,5 mm)

Working Range ID-OD: 0,49 – 2,5″ (12,5-63,5 mm)

دانلود کاتالوگ
دستگاه پخ زن لوله MF3-25 XL

دستگاه پخ زن لوله MF3-25 XL

Clamping Range OD-OD: 0,79-3,00″ (20-76,1 mm)

Working Range ID-OD: 0,50-3,00″ (12,5-76,1 mm)

دانلود کاتالوگ
دستگاه پخ زن لوله MF2-25

دستگاه پخ زن لوله MF2-25

Clamping Range OD-OD: 0,79 – 1,5″ (20-38 mm)

Working Range ID-OD: 0,31 – 1,5″ (8-38 mm)

دانلود کاتالوگ