مدل MS Multi-Stage

multi stage

سیلندرهای کششی هیدورلیک پیچ مدل MS, multi-staged

  • طراحی باریک
   مناسب فضاهایی که محدودیت شعاعی دارند
  • ویژگی ایمنی اختصاصی ITH
   دارای کنتور و دسته ایمنی
  • سایز استاندارد و مقیاس بزرگ
   جهت پیچ های سایز (“5/8) M16 به بالا

   

  اطلاعات بیشتر