دستگاه برش لوله زنجیری

دستگاه برش لوله زنجیری
دستگاه برش لوله زنجیری
دستگاه برش لوله زنجیری

دستگاه های برش زنجیری لوله

دستگاه های برش زنجیری لوله یک ابزار بسیار مناسب برای برش و پخ زنی لوله ها از هرجنسی هستند.

لوله هایی از جنس آهن، بتن، سیمان، سفال، پلاستیک، PE، PVC، GFK و … می تواند با این دستگاه بریده و پخ زنی شود.

زنجیری که دستگاه برش را کنترل می کند در دو نوع درایو پنوماتیک و داریو هیدرولیک موجود است.

برای استفاده از دستگاه برش هیدرولیک ما استفاده از یونیت unit DHP18E را توصیه می کنیم.

اطلاعات بیشتر