خطوط لوله نفت و گاز

خطوط لوله نفت و گاز

شرکت اطلس بنیان در راستای خدمات اجرایی آماده ارایه خدمات برش سرد لوله های خطوط نفت و گاز و تاسیسات صنعتی می باشد.

 

خدمات نفت و گاز