تورک متر DKS
ترک رنچ DRS
تورک رنچ DKS
تورک متر CX

آچارهای هیدرولیک تورک رنچ ITH آلمان

تمامی ابزارهای تورک رنچ ITH براساس روش Torque  و یا Torque-angle  کار می کنند.

 

  • آچارهای هیدرولیک سریع با سیستم ورود و خروج روغن ( 2 شلنگ )

           مدل D-Flex

           مدل CX

 

  • آچارهای هیدرولیک تک شلنگ

           مدل DKS

           مدل DRS

محصولات زیر مجموع آچارهای تورک رنچ

CX

DRS

DKS