تفاوت ترک رنچ (ترک متر) با بولت تنشنر (Bolt Tensioner) در چیست؟

تفاوت ترک رنچ (ترک متر) با بولت تنشنر

تفاوت ترک رنچ (ترک متر) با بولت تنشنر (Bolt Tensioner) در چیست؟

مشتریان معمولا بین انتخاب تورک رنچ (تورک متر به انگلیسی Torque Wrench) و بولت تنشنر ( Bolt Tensioner) درچار شک و تردید می شوند زیرا تشخیص آنکه کدام یک از این دو برای مورد استفاده شان بهتر است کمی مشکل است. ما در اطلس بنیان هر دو بولت تنشنر و تورک رنچ (تورک متر) را ارائه می دهیم، بنابراین در این مطلب به تبلیغ غیرواقعی هیچ یک از این دو نپرداخته ایم.

پروسه بستن پیچ و مهرها به صورتی که یکپارچگی به صورت قابل قبول و رضایت بخشی حفظ شود با هر دو روش تورک و Tensioning قابل انجام است اگرچه دو روش تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند و حتما باید قبل از انتخاب فاکتورهای مختلفی را در نظر گرفت تا بتوان بهترین روش را انتخاب کرد.

پیچ ها به گونه ای طراحی شده اند که مقدار اندکی کشیده می شوند، این کشیدگی نقش اصلی را در محکم شدن قطعات  (joints) به یکدیگر ایفا می کند. قابلیت ارتجاعی (elasticity) مواد سازنده پیچ ها باعث می شود که پیچ به صورت پیوسته تمایل داشته باشند که به حالت اولیه خود یعنی حالتی که کشیده نشده اند باز گردند.

این خصوصیت ذاتی کششی پیچ ها باعث بوجود آمد نیرویی است که نتیجه آن مجکم شدن قطعات با اتصال پیچ و مهره ای به یکدیگر میشود

هر دو تورک رنچ ( Torque Wrench) و بولت تنشنر (Bolt Tensioner) قدرت کششی میان پیچ و مهره را با افزایش طول پیچ  بوجود می آورند اما تفاوت آنها در نحوه افزایش طول پیچها است.

 به صورت ساده تورک (Torque) با اعمال نیروی پیچشی لازم به مهره و استفاده از رزوه باعث افزایش طول پیچ می شود در حالی که در روش بولت تنشنینگ (Tension‌Bolt ) افزایش طول پیچ یا elongation کنترل شده با اعمال نیروی کششی مستقیم روی پیچ انجام می گردد.

به صورت خلاصه می توان گفت که دستگاه تورک رنچ روی مهره سوار می شود و مانند سایر ابزارهایی هایی که دیده ایم چرخاندن مهره به دور پیچ  باعث کشش پیچ می شود اما در بولت تنشنر چرخاندنی وجود ندارد و این دستگاه روی پیچ نصب می شود و آن را در درون خود می کشد و سپس با آزاد شدن مهره اپراتور مهره را با نیروی دست می چرخاند و با رها شدن فشار  تپیچ  به حالت اولیه خود (بدون کشیدگی) باز می گردد.  

مهمترین نکته در انتخاب میان تورک رنچ و بولت تنشنر علاوه بر نوع  applicationقابلیت ارتجاعی پیچ و بیرون زدگی مقدار کافی پیچ از مهره می باشد. چنانچه پیچ و مهره در یک سطح باشند استفاده از  Torque Wrench توصیه و چنانچه پیچ از مهره بیرون باشد می توان از Bolt Tensioner  استفاده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.