ابزارهای کمکی پخ زنی لوله

ابزار کمک پخ زنی
ابزار پخ زنی کمکی

ابزارهای پخ زنی

پوشش کامل تمام نیاز و کاربردهای مختلف آماده سازی لوله ساخته شده از کیفیت بسیار بالا در آلمان شامل :

Tool bits

Insert

Insert Holders

Boiler Tube fin removal Tools


اطلاعات بیشتر…