بولت تنشنر بزرگ
بولت تنشنر

سیلندرهای بولت تنشنر

شرکت ITH آلمان پیشرو و لیدر بازار در فناوری های مرتبط با بولت تنشنر در جهان به حساب می آید. در سال 1979 برای بار اول بنیان گذار این شرکت دستگاه بولت تنشنر را به به توربین های گازی و بخار معرفی کرد.

هم اکنون شرکت ITH با دارا بودن بیش از 200 پتنت دارای طیف مختلفی از بولت تنشنرها است که در ادامه تقسیم بندی آنها را مشاهده خواهید کرد.

محصولات زیر مجموعه بولت تنشنر

ES single stage

MS Multi stage

Large Scale