ابزارهای هیدرولیک ITH

Ith آلمان در صنعت
Ith آلمان در صنعت
دستگاه ITH آلمان
Ith آلمان در صنعت
دستگاه ITH آلمان در صنعت
Ith آلمان در صنعت
Ith آلمان در صنعت

فن آوری ITH Bolting

توانایی های مهندسی منحصر بفرد شرکت ITH ، جهت توسعه راه حل های جدید فن آوری  Bolting ، تجهیزات وابسته ، اتصالات و نیازهای جداگانه مشتری به کار گرفته می شود .

1- مهندسی پروژه : توسعه و ارائه راه حل های خاص صنایع و مشتری ها در فن آوری Bolting

3- تحقیق و توسعه : حدود 200 ثبت اختراع بین المللی ، توانایی های خلاقانه منحصر بفرد ITH را در فن آوری Bolting اثبات می کند . همکاریهای سازنده با موسسات فنی مهندسی منجر به توسعه مراحل نوآوری شرکت ITH شده است.